Класна работа по бел за 9 клас по новата програма

Дата на публикация: 15.04.2020

Анализ на стихотворението "Към брата си". Определете в коя от двойките думи отношението е както при двойката: 7. Сравнение между Ренесанса и Българското възраждане.

Златен век на българската книжнина и култура. А Звездите, големи приблизително колкото Слънцето, живеят около 10 милиона години. Подчертаният израз в последното изречение съдържа : А минало страдателно причастие, предлог и съществително име; Б минало свършено деятелно причастие, съюз и съществително име; В глагол, предлог и съществително име; Г прилагателно име, частица и съществително име.

Образът на странстващия герой Дон Жуан. В сложно съставно с подчинено обстоятелствено за причина;.

Посочете излишното. Трети раздел Романтизъм. Каза и тая притча: някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод от нея, но не намери.

Лична и творческа биография с Александър Алексиев. Всичко важно.

Варианти на контролни и класни- 9 клас

Фолклорна словесност. В кой ред думите не са синоними на останалите според текста? Творческа история и сюжет на трагедията "Прикованият Прометей". Легенда за крал Артур и рицарите на Кръглата маса. Всичко важно за трета глава от романа "Евгений Онегин". Евангелие от Йоан. В коя от думите е допусната правописна грешка?

Г Размерите на звездите. Просвещението и литературата. Легенда за крал Артур и рицарите на Кръглата маса. Творческа история, сюжет и композиция на романа "Дядо Горио". Важни уводни уроци.

E-mail или потребителско име

Учениците на Кирил и Методий в България. Жизнен и творчески път. Най-важното за Българското възраждане.

Поставете ги по местата. Поезията на Шарл Бодлер. Христо Ботев. Артуров цикъл. В аргументативния текст: а преобладава описанието на предмети и явления; б разказват се случки и събития; в чрез разсъждения се защитава лична позиция; г равностойно се описва, преразказва и разсъждава.

Кой от редовете НЕ съдържа контекстов синоним на думата звезди.

Тестове, контролни,класни

Трети раздел Романтизъм. Развитие на различните видове словесност. Когато прибягнах до компютъра, изведнъж се получи нещо удивително! Най-важното за реализма.

Човешка словесност. Видове словесност. Особености на символизма. Най-важното за Романтизма. Всичко важно за стихотворението "Сплин". Б Имало едно време един дядо и една баба. Звездите, се наричат джуджета и живеят по-дълго.

В кой ред думите не са синоними на останалите.

Най-важните литературни термини в едно видео. В аргументативния текст: а преобладава описанието на предмети и явления; б разказват се случки и събития; в чрез разсъждения се защитава лична позиция; г равностойно се описва, преразказва и разсъждава.

Анализ на стихотворението "Обесването на Васил Левски". Анализ на "Шестоднев".

Посочените думи в а задача: разчитане, разбира. Творческа история и сюжет на трагедията "Прикованият Прометей"? Най-важното за Българското възраждане.

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии:
16.04.2020 в 17:16 Мелания:
Това са епос, лирика и драма.